Κεντρικά γραφεία

Αγίας Σοφίας 17, Θεσσαλονίκη

τηλ. κέντρο: 2311 28 12 88

κινητό: 6981 00 90 60

Κατάστημα Καβάλας

Μητροπόλεως 5γ, Καβάλα

τηλ. κέντρο: 2510 22 68 08

κινητό: 6945 58 09 57

Κατάστημα Κρήτης

Παρασκευοπούλου 97, Ηράκλειο

τηλ. κέντρο: 2814 005560

κινητό: 6930777232